Samostalno ELZING je dao idejno rešenje i realizovao sledeće objekte:

 1. Preko 20 ekspozitura DELTA banke širom Srbije,
 2. Euromarket banka u Kotoru i Podgorici,
 3. AIK banka, filijala Beograd,
 4. Komercijalna banka Beograd,
 5. MOBIS Rep. Srpske, prodajni objekti, 12 objekata,
 6. DELTA HOLDING, objekti,
 7. Skladišta DELTA-DMD, DC Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak,
 8. Skladišta DELVEL-PRO DC Beograd, Zaječar,
 9. Skladišta DELVEL-PRO DC Nič, Čačak , Subotica,
 10. DELTA MAXI, idejna rešenja skladišta Beograd,
 11. DELTA DMD Beograd, operativni tehnički centar,
 12. YUHOR distributivni centri,
 13. Univerzitet SINGIDUNUM, Beograd,
 14. Univerzitet SINGIDUNUM, Rektorat,
 15. Univerzitet SINGIDUNUM, Fakultet za informatički manadžment,
 16. Univerzitet SINERGIJA Bijeljina,
 17. Univerzitet SINERGIJA, Posl. Fak. Višegrad,
 18. Univerzitet MEGATREND, Beograd,Rektorat, 
 19. Biološki institut, Beograd,
 20. Muzička škola za talente Beograd,
 21. Politehnička akademija Beograd,
 22. Više Osnovnih škola u Beogradu,
 23. Kontrolni centar tunela SOZINA,
 24. YU POINT, Beograd,
 25. JUGOPETROL,
 26. EMOTION, filmska produkcija Beograd,
 27. DEVIX, Lazarevac,
 28. CENTROTEXTIL Beograd,
 29. IPS, MAMUT, Beograd,
 30. NOVATEL, Beograd,
 31. DIPOS Beograd,
 32. Preduzeće IGUMANOV Beograd,
 33. Romanija putevi Sokolac,
 34. Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti, Paunova Beograd,
 35. Fond za humanitarno pravo Beograd,
 36. INTERBAUCOM Beograd,
 37. Dräger tehnika, Beograd,
 38. TIM system, Beograd,
 39. Veterinarski zavod, Beograd,
 40. PLOT trade Beograd,
 41. UNA ortopedija Beograd,
 42. FRIGOS, Vinča-Beograd,
 43. LUGI-SAN Kotež-Beograd,
 44. SMEH doo, Stara Pazova,
 45. Thrace Plastics, Nova Pazova,
 46. TLP, Beograd,
 47. Više objekata za državne institucije Srbije,
 48. Veliki broj rezidencija, privatnih kuća, zlatarskih radnji i dr.
 49. HORECA ,
 50. Novi objekat DELVELPRO-a u Beogradu,
 51. ST. Nikola’s škola stranih jezika,
 52. FARMACIJA HOLDING INTERNATIONAL ,
 53. MD INTERNATIONAL ,
 54. PORR - IP video nadzor (KAMERA NA VRHU PILONA NOVOG MOSTA NA ADI), kao i pristupne saobraćajnice novog mosta na Adi
 55. FORTUNA INTERNATIONAL
 56. KOART ,
 57. Vino i tako to,
 58. SHOP INVEST,
 59. MAXI,
 60. C MARKET,
 61. PEKABETA,
 62. NBGP APARTMANI,
 63. PRIMORJE IP,
 64. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RISTIĆ,
 65. NOVA ZGRADA UNIVERZITETA SINGIDUNUM,
 66. ATOS FRUCTUM (plantaža jabuka),
 67. TRAMPEX doo,
 68. SCANIA poslovno-servisni kompleks,

ELZING kao podizvođač:

 1. zgrada i krug Generalštaba VJ,
 2. svi važniji vojni objekti,
 3. objekti u Užičkoj za potrebe državnih organa,
 4. objekti za potrebe državnih organa u Crnoj Gori,
 5. Komercijalna banka, direkcija u ul. Svetog Save, Beograd,
 6. Montenegro banka, Podgorica, direkcija i više filijala,
 7. SDK Crne Gore, direkcija i 19 filijala po Crnoj Gori,
 8. YU garant banka i filijale,
 9. Jugobanka,
 10. Zepter banke,
 11. Vojvođanske banke,
 12. Skladišta Delte,
 13. Telekom Srpske.
 14. Finansijska policija Srpske,
 15. Fakultet organizacionih nauka,
 16. Merkator, Tempo,
 17. Više objekata fakulteta, škola, domova zdravlja i dr.
 18. Veliki broj banaka i privrednih objekata u Rusiji.
 19. Državna granična služba Bosne i Hercegovine,
 20. Upravna zgrada TELENOR-a Teh.centri, svi Šopovi /40kom/ 
 21. Elektrodistribucija Vojvodine, direkcija Novi Sad,
 22. LEZARD, motel i benz. pumpa, Srpsko Sarajevo,
 23. Zavod za izdavanje udžbenika RS. Sr.  Sarajevo,
 24. ABS holding,
 25. SAGA,
 26. CITROEN, Ada Beograd,
 27. Genex Apartmani Beograd,
 28. KBC banka, direkcija i više filijala,
 29. KBC Dragiša Mišović Beograd,
 30. Skladište Delta DMD Luka Beograd,
 31. DELTA BANKA, ekspoziture po Srbiji 13 filijala,
 32. Poštanska štedionica-banka, više objekata,
 33. Mikro finans banka /Pro credit banka/, više objekata,
 34. DELTA city Podgorica,