IP Video nadzor

Prelaz na otvorene video sisteme, u kombinaciji sa olakšanjima koje donosi mreža, digitalnim projektovanjem i inteligencijom kamere, stvaraju se mnogo efikasnija sredstva nadgledanja sigurnosti i daljinskog monitoringa nego što je to ranije bilo. Mrežni video donosi sve što analogni video nudi, a pored toga i širok spektar novih funkcija i karakteristika koje omogućuje digitalna tehnologija.Prilikom izbora odgovarajućeg sistema, korisno je uporediti tehnologije koje su dostupne u pogledu zahteva područja primene, skalabilnosti, jednostavnosti upotrebe i fleksibilnosti. Mrežni video, koji se inače shvata kao IP video nadzor  u okviru sigurnosnog nadzora i daljinskog monitoringa, predstavlja sistem koji korisnicima daje mogućnost praćenja i snimanja videa preko IP mreže (LAN/WAN/Internet). Za razliku od analognih video sistema, mrežni video koristi mrežu umesto point-to-point kablova, kao osnovu ( backbone ) prenosa informacija. U aplikacijama mrežnog videa, tokovi digitalnog videa se prenose na bilo koje mesto u svetu preko žične ili bežične IP mreže, omogućujući pri tome monitoring i snimanje sa bilo kog dela mreže.

Važno je izabrati kamere koje odgovaraju vašim potrebama. To uključuje kamere koje mogu biti pan/tilt/zoom, vandal-proof, weather-resistant ili fiksne dome. Danas su dostupni svi tipovi mrežnih kamera i bez obzira kakve su vaše potrebe mrežne kamere su u mogućnosti da ih ispune. Iako je dostupno mnoštvo analognih kamera mrežne kamere sada nude dodatne prednosti uključujući bolji kvalitet slike i više fleksibilnosti prilikom instalacije. A za specijalne instalacije gde je potrebna veoma visoka rezolucija ili bežična mreža mrežna kamera je jedina opcija. Biranje prave mrežne kamere  je od suštinske važnosti za uspeh sistema. Međutim nisu sve mrežne kamere iste. Ako koristite jeftine mrežne kamere moguće je da kvalitet slike ne bude dovoljno dobar. Mnogo je stavki koje čine kvalitet mrežne kamere.

Pojavom prvih IP kamera, koje daju digitalni video signal u potpunosti je zadovoljen tehnološki nivo analognih kamera. Razvojem digitalne mikro elektronike i usvajanjem najnovijih standarda dolazi do naglog porasta tehničkih karakteristika i performansi IP kamera i mrežnih sistema video nadzora. S obzirom na okolnosti, normalna pojava u razvijenim zemljama, a sve više i kod nas je zamena analognih sistema digitalnim. Što je i uobičajeno, jer uvođenjem  potpune digitalizacije otvara se mnogobrojni spektar novih mogući.  Sistemi video nadzora bazirani na IP protokolu koriste LAN mrežu  i TCP/IP  prenos do udaljene  lokacije ili više lokacija i za daljinsko snimanje podataka na back-up serverima i hard diskovima za dugotrajno čuvanje. Sa IP video nadzorom moguće je povezati IP kameru ili kamere na bilo koju mrežu, žičnu ili bežičnu. Svaka IP kamera ima svoju IP adresu, koja se može pozivati iz Internet pretraživača ili posebnog softvera za pregled i upravljanje velikog broja kamera.