Alarmni sistemi

Početkom 21. veka količina kriminaliteta na našem podneblju je u velikom porastu, što prouzrokuje povećanje razbojništva, a samim tim jako veliki broj provala i krađa. U većini slučajeva štete nastale usled krađa su ne nadoknadive. Osnovni cilj svakog od nas je osiguranje na prvom mestu svoje lične bezbednosti i sigurnosti, kao i obezbeđenje privatne imovine. Upravo u tu svrhu se koriste alarmni sistemi.

 

Alarmni sistem se sastoji od:

Alarmne mikro procesorske centrale, koja u zavisnosti od potreba i veličine objekta ima    određeni broj particija i zona. Pod particijom se podrazumeva upravljanje zasebnim celinama u sklopu jedne alarmne centrale.

Tastatura sa LCD displejom ili bez njega, putem koje se upravlja sa sistemom,

Detektora pokreta – infra crvenih senzora (dualni, quad, mikro talasni, ...), koji predstavljaju javljače pokreta u štićenim prostorijama,

Detektora loma stakla,

Magnetnih mikro prekidača, koji signaliziraju otvorenost/zatvorenost vrata i prozora,

 Detektora za pokrivanje spoljnog perimetra u koji spadaju infra crvene barijere i spoljni infra crveni senzori,

Sirena unutrašnjih i spoljašnjih,

Javljača promene alarmnih stanja, koji mogu biti telefonski ili GSM/GPRS komunikator.