Ozvučenje

Osnovna funkcija sistema javnog ozvučenja je da u slučaju opasnosti  (požar ili bilo kakva vanredna situacija) upozori prisutna lica, ukaže im na problem i saopšti evakuacioni put, dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem može koristiti za reprodukciju muzičkih sadržaja, emitovanje reklamnih poruka i izdavanje različitih saopštenja ili obaveštenja.
Sistem javnog ozvučenja najčešće se sastoji od miksete i integrisanog pojačavača i odgovarajuće snage na koji je povezan potreban broj zvučnika raspoređenih po objektu. Kao izvori audio signala, na pojačavač mogu biti povezani FM prijemnici, CD/MP3 plejeri, mikrofoni, razliciti govorni moduli ili automati itd.

U prilici smo da Vam ponudimo usluge projektovanja, isporuke, montaže, povezivanja,  programiranje i puštanja u rad analognih i digitalnih sistema javnog ozvučenja opremom renomiranih i proverenih proizvođača, kao što su Bosch, JBL, AKG, Sennheiser, IC Audio, Crown, Paso.