Strukturno kabliranje

Godinama unazad računarska i telefonska instalacija se izrađuje istovremeno UTP kablovima i završavaju na jednom zbirnom mestu Rek Ormar. Takav način kabliranja, zove se strukturno kabliranje i povećava mogućnosti, da na jednom radnom mestu u zavisnosti od potreba, može biti više računara ili telefonskih aparata. U Rek Ormaru celokupna instalacija se završava na patch panel -u i patch kablovima dalje ranžira do aktivnih uređaja ( ruter,switch,server... ). Sa druge strane kablovi se završavaju u utičnicama na zidu ( RJ45 ) odakle se patch kablovima povezuju sa računarima.

Elementi SK su:

  • Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
  • Telekominikacione utičnice 
  • Konektori (RJ-45) 
  • Spratni razdelnici (patch paneli) 
  • Prespojni (patch) kablovi 
  • Telekomunikacioni ormari