Računarske mreže

U današnje vreme gotovo da je nezamenjivo živeti i raditi bez upotrebe računara. Čak i firme sa malim brojem računara međusobno povezuju računare da bi bila omogućena razmena podataka. Naši kućni računari su najčešće vezani u veliku globalnu računarsku mrežu – Internet.

 

Računarska mreža predstavlja vezu računara i drugih uređaja koji mogu međusobno da komuniciraju i dele podatke. Računari u mreži se fizički povezuju pomoću mrežnih kartica i kablova (bakarnih i optičkih) ili bežičnim vezama (radio talasima i mikrotalasima). Sastavni deo računarske mreže su i komunikacioni uređaji: modemi, habovi (razvodnici), svičevi (skretnice, komutatori) i ruteri (usmerivači).